• ייצוג מלא מול שלטונות המס וביטוח לאומי לעצמאים, שותפויות וחברות.
  • ליווי וטיפול שוטפים מול שלטונות המס וביטוח לאומי.
  • דוחות מס לחברות ולעוסקים.
  • דוחות מס לעמותות, לרבות טיפול בקבלת אישור זכאות מס לתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  • תכנוני מס ורולינג לרבות מיזוגים.
  • בדיקה והגשת בקשות להחזרי מס לשכירים (עד 6 שנים אחורה).
  • הצהרות הון.