תומר רבי - אתה בידים מקצועיות

עשרות שנות ניסיון ומקצועיות למען השקט הנפשי שלך

ניהול עסקים גדולים כקטנים כרוך בהרבה מטלות בתחומים שונים. בתחום החשבונאות וההתנהלות מול רשויות המס אתם זקוקים לרואה חשבון מנוסה מקצועי ואמין, שייתן לכם שקט תעשייתי ויאפשר לכם להתרכז במכירות ופיתוח העסק.
עם עשרות שנות וותק, עבודה בחברות שונות גדולות ובינוניות, לקוחות מרוצים ויד על הדופק לכל שינוי ועדכון בהנחיות מיסוי, אשמח לספק לכם את השקט והבטחון הנחוצים לכם.

תומר רבי - רואה חשבון

תומר רבי - לשקט שלך

השרותים שהמשרד מציע

אייקון כתום מחשבון זכוכית מגדלת ועט

חשבונאות

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים  לחברות.
 • סקירת דוחות תקופתיים לחברות (רבעוניים, חצי שנתי וכו' ).
 • עריכת דוחות כספיים בלתי מבוקרים לחברות.
 • ביקורת והגשת דוחות לרבות אישור ניהול תקין לעמותות וחברות לתועלת הציבור.
 • חוות דעת חשבונאיות.
אייקון כתום מחשבון זכוכית מגדלת ועט

מיסוי

 • ייצוג מלא מול שלטונות המס וביטוח לאומי לעצמאים, שותפויות וחברות.
 • ליווי וטיפול שוטפים מול שלטונות המס וביטוח לאומי.
 • דוחות מס לחברות ולעוסקים.
 • דוחות מס לעמותות, לרבות טיפול בקבלת אישור זכאות מס לתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • תכנוני מס ורולינג לרבות מיזוגים.
 • בדיקה והגשת בקשות להחזרי מס לשכירים (עד 6 שנים אחורה).
 • הצהרות הון.
אייקון כתום מחשבון זכוכית מגדלת ועט

ייעוץ וליווי

 • שרותי חשבות וניהול כספים לחברות קטנות ובינוניות.
 • הכנת תכנית עסקית לעסקים בתחילת דרכם, או לפי דרישה.
 • טיפול וליווי שוטף לעסקים בכל נושאי הכספים והמס לרבות דוחות ניהוליים.
 • הקמת מערכת דיווח חודשית לעסקים, לרבות דוחות רווח והפסד, תזרים מזומנים ותקציב.
 • ליווי וטיפול בהלוואות מדינה.
אייקון כתום מחשבון זכוכית מגדלת ועט

הנהלת חשבונות ושכר

 • הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית.
 • הפקת דיווחים חודשיים או דו-חודשיים למוסדות.
 • שכר, לרבות הפקת תלושי שכר ודוחות נלווים.
 • ייעוץ מס וליווי לפורשים מעבודה, לרבות פריסת פיצויים וקיבוע זכויות.
 • סגירת סוף שנה מלאה והכנת החומר להגשה.

רואה חשבון

" חשבונאות היא השפה של העסקים" - וורן באפטווארן באפט - תרשים

היערכות לקראת סוף שנת המס 2023

לקוח נכבד,
במסגרת ההיערכות לקראת סוף שנה ברצוני להגיש בפניך את הנקודות החשובות הבאות:
 1 . ספירת מלאי – על פי הוראות ניהול ספרים, יש לערוך מפקד מלאי ביום 31 בדצמבר. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך זה, ניתן יהיה לערוך את המפקד בתאריך אחר הסמוך ככל האפשר ליום המאזן. במקרה כזה יש לערוך מראש את כל הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך המפקד ובין רשימות המלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן ) 31.12 ( ביצוע מפקד בסטייה של יותר מ- 10 ימים לפני או אחריי מחייב הודעה מראש לפקיד השומה .

 2 . מלאי איטי או מת – במידה וקיים מלאי איטי או מת, עשוי להיווצר קושי בהוכחת שוויו לתום השנה. לפיכך, יש לשקול “מכירת חיסול” למלאי או עריכת מכרז וקבלת הצעות למכירתו. מכירת מלאי איטי במחיר הפסד יאפשר קיזוז מוקדם של ההפסד . לגבי
השמדת מלאי מת, מומלץ להודיע לפקיד השומה על המועד המדויק והמיקום של השמדת המלאי , וזאת על מנת לאפשר לו להיות נוכח בזמן ביצוע ההשמדה ולצמצם ויכוחים עתידיים אפשריים .
 3 . רכב – הוצאות אחזקת רכב עד 3.5 טון – רישוי הרכב, ביטוח חובה וביטוח מקיף, דמי שכירות בעד השימוש ברכב או פחת (בדרך כלל 15% מסכום הרכישה), הוצאות דלק, שמנים, תיקונים, הוצאות חניה שאינן במקום העסק או בסמוך אליו וכבישי אגרה. לצורך התרת ניכוי ההוצאות בגין כלי-רכב פרטיים ומסחריים, יש לרשום את מספר הקילומטרים במד-האוץ בתום יום העסקים האחרון של שנת המס.
יש לשמור נתונים אלה על מנת שיהוו בסיס לרישום מספר הקילומטרים בתחילת שנת המס הבאה.
לצורך הדו”ח השנתי יש לבחון 2 אופציות – כאשר ההוצאות תותרנה לפי הגבוה מבניהם : 45% מסך הוצאות הרכב או סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה , עוסקים הנוסעים במסגרת עיסוקם
מספר רב של ק”מ מומלץ מאוד לבחון את האופציה השנייה (לצורך בחינת האופציה השנייה יש להעביר אלי צילום רישיון הרכב).
רכב מעל 3.5 טון – ההוצאה מוכרת במלואה.

4 . קרן השתלמות לעצמאים – על פי החוק, עצמאי יכול להפקיד בקרן עד 4.5% מהכנסתו השנתית, מוגבל לתקרת ההכנסה השנתית של עד 270,000 ₪ , כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית וסכום שנתי
מצטבר של עד 12,780 ₪ , שיוכר כהוצאה. כמו כן , תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2022 עומדת על 19,920 ₪ מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח .
בשורה התחתונה – מומלץ מאוד להשלים את ההפקדות ל – 19,920 ₪ עד ל 31.12 .

5 . תרומות – יש להקפיד ולשמור על קבלות מקוריות לצורך קבלת הזיכוי במס (ליחיד – זיכוי של 35% מסכום התרומה) ולוודא
כי מצוין עליהן בפירוש כי הסכום ניתן כתרומה וכי למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה .

6 . כיבוד ואירוח – 80% מהוצאות הכיבוד הקל במקום העיסוק מוכרים . כיבוד קל כולל – קפה, תה ,סוכר, חלב, עוגיות ,פירות וירקות העונה וכיו"ב.
כיבודים לא כוללים ארוחות במקום העסק או מחוצה לו . כמוכן , הוצאות אירוח , כולל הוצאות כיבודים שלא במקום העסק , אינן מותרות בניכוי כלל , פרט להוצאות אירוח אורחים מחו"ל המותרות בניכוי , במידה שהן סבירות ונוהל לגביהן הרישום הנדרש שם האורח , הארץ ממנה בא , מספר ימי האירוח ונסיבותיו , הקשר לאורח וסכום ההוצאה.

7 . מתנות – מתנות למי שאינם עובדים של העסק , אם ניתנה בישראל – עד 220 ש " ח לאדם אחד לשנה, אם ניתנה בחו"ל – עד 15 דולר של ארה " ב לאדם לשנה. התרת ההוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה. מתנות לעובדי העסק תותרנה רק לאירועים אישיים מיוחדים , כגון : חתונה, בר מצווה וכדומה.
הסכום שיותר בניכוי ולא יחשב כהכנסת עבודה הינו 2230 ש " ח לעובד לאירוע.
חשוב מאוד לנהל רישום מסודר.

8 . הוצאות משרד ביתי – עסק הפועל מהבית, ניתן להכיר בחלק יחסי מהוצאות האחזקה השוטפות לרבות: ארנונה, מים, ועד בית, תקשורת(אינטרנט), חשמל . לדוגמא : עסק המנוהל מדירה בת 4 חדרים ניתן להכיר עד 25% מסך ההוצאות.
שים לב : הוצאות שכר דירה לא יוכרו לעניין משרד ביתי.

אשמח לענות על כל שאלה בנושא היערכות לקראת סוף שנה.
שאלות בנוגע לחברות אנא פנו אליי.
שנת עסקים טובה ומוצלחת לכולם.

שאלות בנושא או בכלל? צרו איתי קשר ואשמח לעזור

מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות הברזל

תמונה עם נתוני המענק
 

היערכות לקראת סוף שנת המס 2022

לקוח נכבד

במסגרת ההיערכות לקראת סוף שנה ברצוני להגיש בפניך את הנקודות החשובות הבאות:

 1.ספירת מלאי – על פי הוראות ניהול ספרים, יש לערוך מפקד מלאי ביום 31 בדצמבר. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך זה, ניתן יהיה לערוך את המפקד בתאריך אחר הסמוך ככל האפשר ליום המאזן. במקרה כזה יש לערוך מראש את כל הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך המפקד ובין רשימות המלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן (31.12) ביצוע מפקד בסטייה של יותר מ-10 ימים לפני או אחריי מחייב הודעה מראש לפקיד השומה.

2.מלאי איטי או מת – במידה וקיים מלאי איטי או מת, עשוי להיווצר קושי בהוכחת שוויו לתום השנה. לפיכך, יש לשקול “מכירת חיסול” למלאי או עריכת מכרז וקבלת הצעות למכירתו. מכירת מלאי איטי במחיר הפסד יאפשר קיזוז מוקדם של ההפסדלגבי השמדת מלאי מת, מומלץ להודיע לפקיד השומה על המועד המדויק והמיקום של השמדת המלאיוזאת על מנת לאפשר לו להיות נוכח בזמן ביצוע ההשמדה ולצמצם ויכוחים עתידיים אפשריים.

3.רכב – הוצאות אחזקת רכב עד 3.5 טון – רישוי הרכב, ביטוח חובה וביטוח מקיף, דמי שכירות בעד השימוש ברכב או פחת (בדרך כלל 15% מסכום הרכישה), הוצאות דלק, שמנים, תיקונים, הוצאות חניה שאינן במקום העסק או בסמוך אליו וכבישי אגרה. לצורך התרת ניכוי ההוצאות בגין כלי-רכב פרטיים ומסחריים, יש לרשום את מספר הקילומטרים במד-האוץ בתום יום העסקים האחרון של שנת המס. יש לשמור נתונים אלה על מנת שיהוו בסיס לרישום מספר הקילומטרים בתחילת שנת המס הבאה. לצורך הדו”ח השנתי יש לבחון 2 אופציות – כאשר ההוצאות תותרנה לפי הגבוה מבניהם: 45% מסך הוצאות הרכב או סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה , עוסקים הנוסעים במסגרת עיסוקם מספר רב של ק”מ מומלץ מאוד לבחון את האופציה השנייה (לצורך בחינת האופציה השנייה יש להעביר אלי צילום רישיון הרכב).

רכב מעל 3.5 טון – ההוצאה מוכרת במלואה.

4.קרן השתלמות לעצמאים –  על פי החוק, עצמאי יכול להפקיד בקרן עד4.5%  מהכנסתו השנתית, מוגבל לתקרת ההכנסה השנתית של עד 270,000 ₪ , כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5%  מההכנסה השנתית וסכום שנתי מצטבר של עד 12,150  , שיוכר כהוצאה. כמו כן , תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2022 עומדת על 18,960 ₪ מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25%  על הרווח.

 בשורה התחתונה – מומלץ מאוד להשלים את ההפקדות ל  – 18,960 ₪ עד ליום 31.12.2022.

5.תרומות – יש להקפיד ולשמור על קבלות מקוריות לצורך קבלת הזיכוי במס (ליחיד – זיכוי של 35% מסכום התרומה) ולוודא כי מצוין עליהן בפירוש כי הסכום ניתן כתרומה וכי למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.

 

6. כיבוד ואירוח – 80% מהוצאות הכיבוד הקל במקום העיסוק מוכרים . כיבוד קל כולל – קפה , תה , סוכר  , חלב  , עוגיות , פירות וירקות העונה וכיו"ב. כיבודים לא כוללים ארוחות במקום העסק או מחוצה לו . כמוכן , הוצאות אירוחכולל הוצאות כיבודים שלא במקום העסקאינן מותרות בניכוי כללפרט להוצאות אירוח אורחים מחו"ל המותרות בניכויבמידה שהן סבירות ונוהל לגביהן הרישום הנדרש )שם האורחהארץ ממנה באמספר ימי האירוח ונסיבותיוהקשר לאורח וסכום ההוצאה(.

 

7. מתנות – מתנות למי שאינם עובדים של העסק , אם  ניתנה בישראל – עד  220 ש"ח לאדם אחד לשנה ,אם ניתנה בחו"ל – עד 15 דולר של ארה"ב לאדם לשנה.

התרת ההוצאה מותנית ברישום פרטי זיהוי המקבלמקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

מתנות לעובדי העסק תותרנה רק לאירועים אישיים מיוחדיםכגוןחתונהבר מצווה וכדומההסכום שיותר בניכוי ולא יחשב כהכנסת עבודה הינו 2220 ש"ח לעובד לאירוע.

חשוב מאוד לנהל רישום מסודר.

  

אשמח לענות על כל שאלה בנושא היערכות לקראת סוף שנה., שאלות בנוגע לחברות אנא פנו אליי.

 שנת עסקים טובה ומוצלחת לכולם

תומר רבי

רואה חשבון CPA (ISR)

נייד : 050-2208326

מייל : tomer_accounting@yahoo.com

אתר : https://rabi-cpa.com

 

 
 

היערכות לקראת סוף שנת המס 2021

לקוח נכבד

במסגרת ההיערכות לקראת סוף שנה ברצוני להגיש בפניך את הנקודות החשובות הבאות:

 1.ספירת מלאי – על פי הוראות ניהול ספרים, יש לערוך מפקד מלאי ביום 31 בדצמבר. אם לא ניתן לספור את המלאי בתאריך זה, ניתן יהיה לערוך את המפקד בתאריך אחר הסמוך ככל האפשר ליום המאזן. במקרה כזה יש לערוך מראש את כל הסידורים הדרושים לתאום כמותי בין רשימות המלאי בתאריך המפקד ובין רשימות המלאי הסופיות שתערכנה בכל מקרה ליום המאזן (31.12) ביצוע מפקד בסטייה של יותר מ-10 ימים לפני או אחריי מחייב הודעה מראש לפקיד השומה.

2.מלאי איטי או מת – במידה וקיים מלאי איטי או מת, עשוי להיווצר קושי בהוכחת שוויו לתום השנה. לפיכך, יש לשקול "מכירת חיסול" למלאי או עריכת מכרז וקבלת הצעות למכירתו. מכירת מלאי איטי במחיר הפסד יאפשר קיזוז מוקדם של ההפסדלגבי השמדת מלאי מת, מומלץ להודיע לפקיד השומה על המועד המדויק והמיקום של השמדת המלאיוזאת על מנת לאפשר לו להיות נוכח בזמן ביצוע ההשמדה ולצמצם ויכוחים עתידיים אפשריים.

3.רכב – הוצאות אחזקת רכב עד 3.5 טון – רישוי הרכב, ביטוח חובה וביטוח מקיף, דמי שכירות בעד השימוש ברכב או פחת (בדרך כלל 15% מסכום הרכישה), הוצאות דלק, שמנים, תיקונים, הוצאות חניה שאינן במקום העסק או בסמוך אליו וכבישי אגרה. לצורך התרת ניכוי ההוצאות בגין כלי-רכב פרטיים ומסחריים, יש לרשום את מספר הקילומטרים במד-האוץ בתום יום העסקים האחרון של שנת המס. יש לשמור נתונים אלה על מנת שיהוו בסיס לרישום מספר הקילומטרים בתחילת שנת המס הבאה. לצורך הדו"ח השנתי יש לבחון 2 אופציות – כאשר ההוצאות תותרנה לפי הגבוה מבניהם: 45% מסך הוצאות הרכב או סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה , עוסקים הנוסעים במסגרת עיסוקם מספר רב של ק"מ מומלץ מאוד לבחון את האופציה השנייה (לצורך בחינת האופציה השנייה יש להעביר אלי צילום רישיון הרכב).

רכב מעל 3.5 טון – ההוצאה מוכרת במלואה.

4.קרן השתלמות לעצמאים –  על פי החוק, עצמאי יכול להפקיד בקרן עד4.5%  מהכנסתו השנתית, מוגבל לתקרת ההכנסה השנתית של עד 263,000 ₪ , כלומר, על מנת ליהנות מהטבת ניכוי, ניתן להפקיד עד 4.5%  מההכנסה השנתית וסכום שנתי מצטבר של עד 11,925  , שיוכר כהוצאה. כמו כן , תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2021 עומדת על 18,480  ,מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25%  על הרווח.

 בשורה התחתונה – מומלץ מאוד להשלים את ההפקדות ל  – 18,480 ₪ עד ליום 31.12.2021.

5. תרומות – יש להקפיד ולשמור על קבלות מקוריות לצורך קבלת הזיכוי במס ולוודא כי מצוין עליהן בפירוש כי הסכום ניתן כתרומה וכי למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.
 
אשמח לענות על כל שאלה בנושא היערכות לקראת סוף שנה., שאלות בנוגע לחברות אנא פנו אליי.

 שנה טובה ומוצלחת לכולם

צמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית כמו העלמות מס, הלבנת הון, וכן לעשות צדק עם אוכלוסיית משלמי המסים כחוק. בחוק נקבעו הגבלות על השימוש במזומן ובצ'קים והן חלות על עוסק, אדם פרטי, תייר, רואה חשבון (רו"ח) ועורך דין (עו"ד) בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. מה-1 באוגוסט יעודכנו הסכומים המירביים המותרים לשימוש במזומן. בעסקאות עם עוסקים התקרה תעמוד על 6,000 ₪ (במקום 11,000 ש"ח) ובין אנשים פרטיים על 15,000 ₪ (במקום 50,000 ש"ח).

שאלות בנושא או בכלל? צרו איתי קשר ואשמח לעזור

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה

ביום 18.5.2022 פורסם בספר החוקים חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 .
בהתאם להוראת השעה ניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס, וזאת לשנת 2022 בלבד.
כלומר, כל הורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס 2022 ,יהיה זכאי, לנקודת זיכוי נוספת בגינו (שווי נקודת זיכוי לשנת 2022 הינו 2,676 ש"ח).
שימו לב!!! ההטבה היא לשנת 2022 בלבד והינה רטרואקטיבית מ 1.1.2022.
 

שאלות בנושא או בכלל? צרו איתי קשר ואשמח לעזור

הארכת התקופה בה ניתן לבצוע פריסת תשלומים להשבת מענקים ששולמו ביתר

דילוג לתוכן