• שרותי חשבות וניהול כספים לחברות קטנות ובינוניות.
  • הכנת תכנית עסקית לעסקים בתחילת דרכם, או לפי דרישה.
  • טיפול וליווי שוטף לעסקים בכל נושאי הכספים והמס לרבות דוחות ניהוליים.
  • הקמת מערכת דיווח חודשית לעסקים, לרבות דוחות רווח והפסד, תזרים מזומנים ותקציב.
  • ליווי וטיפול בהלוואות מדינה.