• הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית.
  • הפקת דיווחים חודשיים או דו-חודשיים למוסדות.
  • שכר, לרבות הפקת תלושי שכר ודוחות נלווים.
  • ייעוץ מס וליווי לפורשים מעבודה, לרבות פריסת פיצויים וקיבוע זכויות.
  • סגירת סוף שנה מלאה והכנת החומר להגשה.