חשבונאות

ביקורת ועריכת דוחות כספיים  לחברות. סקירת דוחות תקופתיים לחברות (רבעוניים, חצי שנתי וכו' ). עריכת דוחות כספיים בלתי מבוקרים לחברות. ביקורת והגשת דוחות לרבות אישור ניהול תקין לעמותות וחברות לתועלת הציבור. חוות דעת חשבונאיות.

מיסוי

ייצוג מלא מול שלטונות המס וביטוח לאומי לעצמאים, שותפויות וחברות. ליווי וטיפול שוטפים מול שלטונות המס וביטוח לאומי. דוחות מס לחברות ולעוסקים. דוחות מס לעמותות, לרבות טיפול בקבלת אישור זכאות מס לתרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. תכנוני מס ורולינג לרבות מיזוגים. בדיקה והגשת בקשות להחזרי מס לשכירים (עד 6 שנים אחורה). הצהרות הון.

ייעוץ וליווי

שרותי חשבות וניהול כספים לחברות קטנות ובינוניות. הכנת תכנית עסקית לעסקים בתחילת דרכם, או לפי דרישה. טיפול וליווי שוטף לעסקים בכל נושאי הכספים והמס לרבות דוחות ניהוליים. הקמת מערכת דיווח חודשית לעסקים, לרבות דוחות רווח והפסד, תזרים מזומנים ותקציב. ליווי וטיפול בהלוואות מדינה.

הנהלת חשבונות ושכר

הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית. הפקת דיווחים חודשיים או דו-חודשיים למוסדות. שכר, לרבות הפקת תלושי שכר ודוחות נלווים. ייעוץ מס וליווי לפורשים מעבודה, לרבות פריסת פיצויים וקיבוע זכויות. סגירת סוף שנה מלאה והכנת החומר להגשה.