החזרי מס לשכירים

כללי:

בדו"ח מבקר המדינה האחרון שפורסם, מבקר המדינה העריך שבקופת המדינה יש יותר מ- 3 מיליארד שקל שנגבו ביתר מאזרחי ישראל.

מתוך דו"ח מבקר המדינה לשנת 2021:

1 מיליארד ש"ח 3.6 מיליארד ש"ח
אומדן המיסים העודפים המשולם ביתר מדי שנה על ידי הציבור. מיעוטם מגיש דוח להחזר המס ששולם ביתר. אומדן המיסים העודפים ששילמו אזרחים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי, בכ-2 מיליון מקרים,
בשנים 2016 – 2019.

מהם המקרים המזכים עובד שכיר בהחזר מס ?

 1. במהלך שנת המס עבדתם פחות מ 12 חודשים.
 2. החלפתם מקום עבודה במהלך השנה.
 3. עבודה במספר מקומות במקביל.
 4. מעבר דירה לישוב המזכה בהטבות.
 5. תשלומים מהביטוח הלאומי החייבים במס לרבות – דמי אבטלה , דמי לידה , מילואים ואו דמי פגיעה.
 6. סיום תואר .
 7. חייל משוחרר.
 8. יציאה לפנסיה .
 9. אחד מילדכם מוגדר נטול יכולת או עבר ועדת השמה (כולל גם ילדים עם בעיות קשב וריכוז/לקוי למידה).
 10. אחזקה של קרוב משפחה במוסד מיוחד.
 11. שילמתם ביטוח חיים באופן עצמאי כמו לדוגמא ביטוח חיים על משכנתא.
 12. הפקדות לקופת גמל וכד' באופן עצמאי .
 13. העברת תשלומים לפי סעיף 11 ו – 12 לבן הזוג ומיקסום הטבת המס.
 14. משפחה חד הורית / גרוש / גרושה.
 15. הולדת ילד במהלך שנת המס .
 16. תרומות למוסדות מוכרים.
 17. השקעה בשוק ההון (תיק ניירות ערך) .
 18. בן זוג לא עובד ואו נכה .

 

מהי תקופת הזכאות ?

עד 6 שנים מתום השנה הקודמת – לדוגמא בעד תום שנת המס 2022 (קרי 31.12.2022) ניתן להגיש אחורנית עבור שנת 2016 והלאה.